Над 110 хиляди ученици на матура по математика днес

Над 110 хиляди ученици от 7 и 10 клас ще се явят днес на задължителната матура по математика. Изпитите започват  съответно от 10 и 9 часа сутринта.

Тестът по математика за десетокласниците съдържа 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути, като максималният брой точки е 100, а резултатът не се преобразува в оценка. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

За 150 минути пък седмокласниците трябва да решат 23 задачи,  18 от които изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас.

Резултатите от двете матури ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

 

 

Четете още

Избор на редактора