Над 500 000 са пътували в чужбина през януари

Над 500 000 български граждани са пътували в чужбина през януари 2023 г., сочат данни на НСИ. Това е със със 7.2% над регистрираните през януари 2022 година.

През януари 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 131.8 хил., Гърция – 95.6 хил., Сърбия – 47.7 хил., Румъния – 35.2 хил., Република Северна Македония – 27.6 хил., Германия – 24.1 хил., Австрия – 21.8 хил., Испания – 16.8 хил., Италия – 16.3 хил., Обединеното кралство – 14.6 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 27.3%, и със служебна цел – 24.6%.

През януари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 711.8 хил., или с 60.0% повече в сравнение с януари 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.4% (252.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през януари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.5% и достига 324.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 36.2% и Гърция – 31.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 321.1 хил., или 45.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 148.4 хил., или 46.2% от посещенията в тази група

Още по темата

Избор на редактора