Нова Загора е столица на кампанията „Жълти стотинки“

Нова Загора е определена за столица на на благотворителната инициатива „Жълти стотинки“ под надслов „Деца помагат на деца“ през 2024 година, съобщиха от общинския пресцентър.

Събраните средства през цялата 2024 г. във всички населени места в страната ще бъдат използвани за детското отделение в МБАЛ „Света Петка Българска“ в гр. Нова Загора.  Ще бъдат поставени касички на много обществени места – в някои институции, учреждения и търговски обекти в града. В подкрепа на акцията застава и Радио „Нова“ – Нова Загора. Зад инициативата на местно ниво застават също представители на Ученическите съвети от гимназиите и на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Кметът на Общината Галя Захариева е приела делегация от Общинския ученически съвет като посланици на инициативата и е изказала пълната подкрепа на общинското ръководство.

Вдъхновена от едноименната френска кампания на госпожа Бернадет Ширак, акцията се  провежда от 2008 г. и в България, инициирана и координирана от Сдружение „Съзидание – 2012“. С времето „Жълти стотинки“ набира все повече популярност. Всяка година се избира град – столица, с който е обвързана благотворителната кауза.

Четете още

Избор на редактора