„Eврохолд“ АД повиши кредитния си рейтинг след като придоби ЧЕЗ

Новият мажоритарен собственик на ЧЕЗ България, „Еврохолд България“ АД повиши кредитния си рейтинг като получи стабилна дългосрочна перспектива от водещата рейтингова агенция Фич рейтингс“ (Fitch Ratings). В съобщение от 22 юни, агенцията потвърждава оценка на холдинга – „B“, като променя перспективата от „негативна“ на „стабилна“.
Стабилната перспектива е резултат от оценката на новата структура на холдинга, а именно активите на чешката енергийна група в България, в резултат от което водещото направление на Еврохолд ЕАД се променя от застраховане към комунални услуги. Очакванията са енергийната дейност на компанията да формира по-голямата част от оперативната печалба на холдинга, отбелязва „Фич“. По рано тази седмица Еврохолд придоби още част от останалия миноритарен брой акции на енергийния доставчик като целите на компанията са насочени към пълно придобиване на акциите и включване на активите им към холдинга-майка.

Четете още

Избор на редактора