НСИ: Годишната инфлация за август е 7,7 %

През август 2023 г. месечната инфлация е 0,4 на сто, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7,7 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Инфлацията от началото на годината (август 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3,7 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2022 – август 2023 г. спрямо периода септември 2021 – август 2022 г. е 13,4 на сто.

Инфлацията трети месец е едноцифрена и намалява. Месечната инфлация за юли беше 0,9 на сто, а годишната –  8,5 на сто. През юни темпът на изменение на потребителските цени на месечна основа в България беше отрицателен -0,4 на сто, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. беше 8,7 на сто, сочи справка в НСИ. Годишната инфлация през юни 2023 г. стана едноцифрена за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто.

През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4,6 на сто), здравеопазване (+0,6 на сто), ресторанти и хотели (+0,6 на сто) и разнообразни стоки и услуги (+0,4 на сто). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2,3 на сто), съобщения (-0,6 на сто) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0,3 на сто).

Четете още

Избор на редактора