Няма да има бърза отмяна на дерогацията за руски петрол

С 5 гласа „за“ – 4 „против“ – и 5 „въздържали се“. Комисията по енергетика в Народното събрание не прие да се отмени дерогацията (възможността да ползва руски нефт, -бел. ред.) на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ за преработка на петрол с произход Русия в тридневен срок от влизането на закона в сила. Настоящите текстове предвиждат дерогацията да отпадне напълно през октомври 2024 г.

Предложението е в проект за изменение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Законопроектът е с номер 49-354-01-114, внесен от Делян Добрев на 10 ноември 2023 г.

С 9 гласа  „за, нито един „против“ и 4 „въздържал се“ комисията по енергетика одобри проект за промени на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна,  с номер 49-354-01-116. Предлага се прецизиране на разпоредби, включително и на задължените лица по плащане на енергийна вноска. Проектозаконът е внесен от Радослав Рибарски, Васил Стефанов и Ивайло Мирчев на 10 ноември 2023 година.

Предлага се енергийните вноски да се дължат при внос и пренос на природен газ с произход Русия с кодове КН 2711 11 00 и 2711 21 00.

Промяната е свързана с липсата към момента на дефиниция на „транзитен пренос“, уточниха вносителите на законопроекта.

Четете още

Избор на редактора