Остават два работни дни за данъчните декларации

Данъкоплатците имат още два работни дни – 29 и 30 април, за да подадат в Националната агенция за приходите данъчните си декларации за миналата година. До края на април е и срокът да се платят дължимите данъци за довнасяне, съобщава БНТ.

Годишна данъчна декларация подават хората, получили през 2023 г. доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Декларация подават също земеделските стопани, наемодателите, получилите доход от продажба на имущество. Данъчната декларация е достъпна в електронен вид за притежателите на персонален идентификационен код чрез Портала за електронни услуги на НАП.

За удобство на данъкоплатците администрацията предлага декларациите вече попълнени с данните, които са постъпили при нея от платците на доходите. Така за хората остава само да сверят данните и да добавят сумите, които на данъчните не са им известни.

Четете още

Избор на редактора