От днес е в ход предизборната кампания за вота на 2 април

Предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април започна в полунощ и ще приключи в 24 часа на 31 март.

14 партии и 7 коалиции са регистрирали 5 621 кандидати за депутати, а в няколко района са издигнати и независими кандидати.

Изборният кодекс изисква предизборната кампания да се води на български език, а гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

Кампанията в медиите се води в печатни издания, в такива разпространявани чрез електронната съобщителна мрежа и в онлайн новинарски услуги и информационни агенции. Не са медийни услуги социалните мрежи – Фейсбук, Туитър и други, както и личните блогове.

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите и пречат на безопасността на движението.

Забранено е разпространяване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честа, достойнството и доброто име на кандидатите за депутати.

В агитацията не могат да се ползват герба и знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения, като религиозните ритуали не са агитация. А такава не може да има в държавния и общински транспорт и в държавните и общински учреждения и фирми.

В търговската реклама също не трябва да има политически внушения.

БНР и БНТ предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, радиовреме и телевизионно време за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с продължителност не по-малко от 240 минути.

Още по темата

Избор на редактора