Още един район във Варна остава без кмет

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе тази вечер с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Приморски“ в града Николай Желязков. Комисията анулира издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район „Приморски“ в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29.10.2023 г. в община Варна и уведомява Централната избирателна комисия (ЦИК), като изпраща заверено копие от настоящото решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване, пише в решението на ОИК – Варна.

От комисията припомнят, че е получен сигнал от 29 януари относно несъвместимост на Николай Желязков като районен кмет на район „Приморски“, община Варна, а към сигнала е приложена разпечатка от Търговския регистър за вписването му в качеството на ликвидатор на дружество „КОНТЕКСТ ПЛЮС“ ЕООД с ЕИК 204921655 и е изложено искане ОИК – Варна да направи проверка, след което да упражни правомощията си по чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) относно предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район „Приморски“.

В документа от ОИК посочват, че със свое решение № 293/29.01.2024 г. ОИК – Варна е уведомила Николай Желязков за постъпилите в комисията документи, даващи основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район „Приморски“ и му е предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок.

В законоустановения едномесечен срок, считано от деня на полагане на клетва, който срок е изтекъл на 13.12.2023 г., Николай Желязков не е заличен като ликвидатор в Търговския регистър. В едномесечен срок, считано от деня на полагане на клетва Николай Желязков не е уведомил писмено нито председателя на ОС Варна, нито ОИК – Варна за наличието на несъвместимост, нито за предприети от негова страна действия за отстраняването ѝ – т.е. за заличаването му като ликвидатор в Търговския регистър. В този смисъл Николай Желязков е нарушил и изискването на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, пише още в решението на комисията.

Едва след приемане на решение № 293/29.01.2024 г. от страна на ОИК – Варна, публично обявено на интернет страницата на ОИК – Варна на същата дата, с което се започва процедура по предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район „Приморски“, Николай Желязков е заличен в Търговския регистър като ликвидатор на „КОНТЕКСТ ПЛЮС“ ЕООД, като заличаването е извършено на 06.02.2024 г., пише още в решението на комисията.

Решението на ОИК – Варна подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд-Варна на основание чл.459 от ИК.

По-рано днес кметът на Варна Благомир Коцев съобщи на пресконференция, че Николай Желязков е внесъл възражение в ОИК срещу сигнала срещу него за несъвместимост. Според Коцев атаките идват от политическия им опонент – ГЕРБ. Кметът на „Приморски“ Николай Желязков също смята, че атаката срещу него е политическа и неоснователна. Той допълни, че в неговия случай няма налице несъвместимост. От ГЕРБ – Варна отговориха на твърденията за политическа атака.

Припомняме, че на 2 февруари Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Одесос“ във Варна Цветнен Цветков.

Четете още

Избор на редактора