Пак Магдалинчев ще представлява ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, избра за свой представляващ Боян Магдалинчев. До тази стъпка се стигна след промените в Конституцията. Преди тях Магдалинчев бе представляващ ВСС по предишното законодателство.

Няколко часа членовете спориха кой да бъде избран. В рамките на дебата бяха споменати случаи от 2018 г., когато имаше казус с това кой и при какви условия ползва ведомствени жилища.

След първия около един час дискусията беше прекратена, тъй като има насрочено заседание на Общото събрание на съдийската и на прокурорската колегия. След като то приключи, дебатът за представляващ съдийската колегия продължи и така се стигна до избора на Магдалинчев.

Вчера прокурорската колегия единодушно избра Стефан Петров за свой представляващ.

До тази процедура в двете колегии се стигна, тъй като те вече са самостоятелни юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Четете още

Избор на редактора