Паричните преводи в евро – за десет секунди

Европейският парламент прие днес окончателни нови правила, чрез които ще се гарантира, че преведените средства пристигат незабавно в банковите сметки на граждани и фирми в целия ЕС.

Банките и другите доставчици на платежни услуги ще трябва да гарантират, че кредитните преводи са достъпни и обработени незабавно. Кредитните преводи ще се извършват незабавно, независимо от деня или часа – парите трябва да пристигнат в сметката на получателя в рамките на 10 секунди. Платецът следва също така да бъде информиран в рамките на 10 секунди дали прехвърлените средства са били предоставени на предвидения получател, уточнява пресслужбата на ЕП.

Новият регламент трябва да повиши и сигурността на трансферите, като доставчиците на платежни услуги, извършващи дейност в ЕС, следва веднага и без допълнителни такси да предоставят услуга за проверка на самоличността на получателя, както и да проверяват дали дали някой от техните клиенти подлежи на санкции или на други ограничителни мерки, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, също ще трябва да прилагат правилата, когато сметките вече предлагат редовни операции в евро, макар и след по-дълъг преходен период.

Таксите, прилагани от доставчици на платежни услуги по отношение на операциите за незабавен кредитен превод в евро, не могат да бъдат по-високи от таксите, прилагани за операции по „немигновен“ кредитен превод в евро, подчертава ЕП.

Новите правила влизат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС , уточнява БТА.

Четете още

Избор на редактора