Край на рекламата на хазарт в медиите

Рекламата на хазарт в медиите се забранява. Това реши окончателно парламентът днес на извънредно заседание, след като прие на второ четене промени в Закона са хазарта. Забраната беше предложена миналата седмица от Теменужка Петкова от ГЕРБ и председателя на бюджетната комисията Йордан Цонев от ДПС.

Без против и въздържали се 198 депутати подкрепиха предложението за пълна забрана в медиите на рекламата на хазарт. Гласуването в пленарната зала мина почти без дебати, които се състояха по-рано в бюджетната комисия.

Забранява се рекламата на хазартни игри в радио- и телевизионни програми, с изключение на излъчването на тиражите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и тяхното анонсиране, в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници, на обществени места, включително фасади на сгради, върху имущество държавна собственост и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден лиценз по реда на този закон.

Допуска се реклама на хазартни игри върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-малко от 300 метра от образователни институции – училища, университети, детски градини, от читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи.

Реклама на хазартни игри се допуска върху екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.

Хазартни игри с игрални автомати и в игрално казино ще могат да се организират само в населени места с над 10 000 жители, като се дава тригодишен срок на операторите да приведат дейността си в съответствие с приетите промени. Изключение ще се прави за национални курорти и населени места, отстоящи на не повече от 30 км от шосейните, железопътните и речните гранични контролно-пропускателни пунктове на България.

Забранява се в рекламата на хазартни игри да се съдържат цифри. В рекламата ще се допуска обявяване на наименованията, вида и разновидността на хазартните игри; регистрираната търговска марка на организатора, а при провеждане на мероприятие и/или фирмата (наименованието) на организатора; тегленията на тиражите и обявяване на печалбите в тях.

На всички реклами, с изключение на спортна екипировка, задължително минимум 10 на сто от площта ще е заета с текст: „Хазартът носи риск от развиване на зависимост“.

Съветът за електронни медии ще осъществява надзор на рекламното съдържание в медийното пространство и при установяване на нарушения ще сезира Националната агенция за приходите за провеждане на административно наказателно производство.

Предвидено е 50% от вноската на хазартните оператори за социална отговорност да бъде за Министерството на здравеопазването, като парите да се използват за лечение на зависимости от хазарт. Тази разпоредба се предвижда да влезе в сила след четири месеца.

До хазартни игри няма да се допускат хора, които получават месечна социална помощ, хора с психични разстройства, вписани в регистъра по Закона за здравето, и хора, поставени под запрещение. С наредба ще бъдат определени и минимални мерки, които хазартните оператори трябва да предприемат за ограничаване на рисковото поведение при онлайн залагания. Предвижда се тези разпоредби да влязат в сила от 1 януари 2025 г.

Четете още

Избор на редактора