Парламентът прие ново удължаване на бюджета

Единодушно с 201 гласа „за“ парламентът прие на първо четене изменения на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. – т.нар. удължителен закон.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше намален на три дни.

Няма никаква нужда да се пипа Сребърният фонд, заяви министърът на финансите Асен Василев по време на дебата. Той посочи, че този законопроект е внесен от служебния кабинет. Моето предложение е да се заличат думите, които пипат Сребърния фонд, така че да няма и юридическа възможност, не само фактическа, допълни Василев.

Държавата ще може да продължи да плаща и след 10 юни. Именно това е датата, в която приключва удължителния закон за бюджета за 2022 г., с който в момента се работи. Затова депутатите трябваше да приемат удължаване на удължителния закон.

Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

В мотивите на законопроекта е упоменато, че промените гарантират заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения, други разходи, свързани със сигурността, живота и здравето на хората. Включително и промени в размери и обхват на социални плащания – минимален размер на пенсията, както и нова еднократна помощ за ученици от втори до четвърти клас.

Четете още

Избор на редактора