Пет вековни дървета са обявени за защитени от закона

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде вчера заповед, с която се обявяват за защитени пет вековни дървета. Те са в областите Благоевград, Перник, Кюстендил и Ловеч.

Две са от вида благун (Quercus frainetto). Едното е на възраст 356 години, с височина 13 м, обиколка на ствола 3,74 м, намира се в землището на село Ракитна, община Симитли, област Благоевград.

Обявено е за защитено по предложение на Асоциацията на парковете в България. Второто е също от вида благун, на приблизителна възраст 300 години, с височина 25 м, обиколка на ствола 4,10 м, расте в землището на село Мазарачево, община Кюстендил.

Защитено е вече и вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), на приблизителна възраст 400 години, с височина около 22 м, обиколка на ствола 5 м, намиращо се в землището на село Кършалево, община Кюстендил.

Още един цер на 300 години, с височина около 30 м, обиколка на ствола 4,50 м, в землището на с. Ездимирци, община Трън, е обявено за защитено.

Обявено е и вековно дърво от вида космат дъб (Quercus pubescens), на възраст над 150 години, с височина около 15 м, обиколка на ствола 3,50 м, в землището на село Владиня, община Ловеч, област Ловеч.

След публикуване на заповедите в „Държавен вестник“ дърветата ще бъдат вписани в регистрите на вековните дървета и ще бъдат обозначени.

Според Закона за биологичното разнообразие е забранено изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековните дървета.

Четете още

Избор на редактора