Печалбата на банките е 2,7 млрд. лв. към 30 септември

Печалбата на банковата система към 30 септември е в размер на 2,7 млрд. лв., с 1,2 млрд. лв. (80,5 процента) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. Това съобщават от БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на септември.

През третото тримесечие на годината активите на банковата система се увеличават с 4 млрд. лв. (2,5 процента) и в края на септември достигат 165,1 млрд. лв.  Кредитите и авансите и дълговите ценни книжа заемат 63,4 процента и 14,6 процента от активите на банковата система в края на септември.

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 241,9 процента (при 225,6 процента в края на юни). Ликвидният буфер е 46,2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 19,1 млрд. лв. (при 46,9 млрд. лв. и 20,8 млрд. лв. в края на юни).

През тримесечието брутните кредити и аванси нарастват със 102 млн. лв. (0,1 процента) до 108,1 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,8 млрд. лв. (17,4 процента) до 13,5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и „Държавно управление“) нараства с 2,9 млрд. лв. (3,2 процента) до 94,6 млрд. лв., като растеж е отбелязан при всички институционални сектори в неговата структура, посочват от БНБ. Кредитите за домакинства се увеличават през
тримесечието с 1,5 млрд. лв. (4,2 процента), за нефинансови предприятия – със 711 млн. лв. (1,5 процента), за други финансови предприятия – с 522 млн. лв. (6,8 процента), а за сектор „Държавно управление“ – със 160 млн. лв. (15,6 процента).

През третото тримесечие на годината депозитите в банковата система се увеличават с 2,9 млрд. лв.  (2,1 процента) и в края на септември достигат 141,3 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,9 млрд. лв., 4,5 процента) и на домакинствата (с 1,8 млрд. лв., 2,4 процента). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 452 млн. лв., 10,7 процента), на сектор „Държавно управление“ (с 322 млн. лв., 7,7 процента) и на кредитни институции (със 134 млн. лв., 1,3 процента).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на третото тримесечие възлиза на 19,3 млрд. лв., с 999 млн. лв. (5,4 процента) повече спрямо края на юни. Нарастването на собствения капитал през периода се дължи главно на повишението на печалбата, отбелязват от БНБ.

Четете още

Избор на редактора