Половината ни млади без компютърни умения

Почти три четвърти от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави не успяват да придобият уменията, необходими за работа. Това сочат данни от нов доклад на УНИЦЕФ в световен мащаб.

Любопитното е, че за България този процент е по-нисък от бщия, но също е прекалено висок. Почти половината от младежите ни нямат базови познания от средното училище, които да им гарантират намиране на работа. 44,5% от същата възрастова група (292 287 души) нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения. Под „дигитални умения“ авторите на изследването разбират умението да разбират и използват технологиите. За дигитално грамотни се броят хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър, например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на и-мейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства. Подобни данни наскоро показа и българско проучване на компютърните познания в десети клас. По принцип подобни умения са по-малко сред младите в страните с ниски доходи.

Четете още

Избор на редактора