Последен ден, за да смените личния си лекар

Зравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, което работи по договор с НЗОК.

Смяна на личен лекар е възможна в периодите 1 юни – 30 юни и 1 декември – 31 декември. Извън тези срокове смяната на общопрактикуващия (личния лекар) е възможна единствено при наличието на определени хипотези, като смяна на настоящия адрес на лицето или прекратяване на договора на личния лекар с касата.

Формуляра за избор на общопрактикуващ лекар може да изтеглите от сайта на НЗОК рубрика “За граждани“ – “Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“ (в случая попълвате през м.декември регистрационната форма за „постоянен избор на общопрактикуващ лекар“). На гърба на формуляра има указания за попълването му.

Може да се обърнете и към РЗОК (координатите им са изписани в меню “Контакти“ на сайта на НЗОК – www.nhif.bg ), където оказват пълно съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Четете още

Избор на редактора