Приеха на първо четене актуализацията на държавния бюджет

Парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. „За“ бяха 133 депутати , „против“ –  104, „въздържал се“ – няма.

С актуализацията  правителството предлага спешен пакет от антикризисни мерки, с който да се намалят негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите върху хората и бизнеса.

С поскъпването на стоките от първа необходимост е мотивирано значително по-високо увеличение на пенсиите от планираното с първоначалните разчети.

Очаква се през 2022 г. реалният растеж на БВП на България да е 2,9 на сто – понижение спрямо прогнозата, с която бе приет Законът за държавния бюджет за тази година, а в края на 2022 г. инфлацията да достигне 11,6 на сто, като водещ „принос“ за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 23,9 на сто на годишна база през декември.

Със законопроекта е предложено увеличение на максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2022 г., от 7,3 млрд. лв. на 10,3 млрд. лв., като допълнително набраните средства ще послужат за префинансиране по падежиращия държавен дълг в началото на следващата година.

Според мен е много добра новина, че и трите бюджета минаха, защото няма как да мине бюджетът за пенсиите, без да се гласуват парите за пенсиите, които са в големия бюджет, който мина днес. Това коментира вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев пред журналисти, след като парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет.

Този бюджет съдържа много мерки, които са важни – и за бизнеса, и за гражданите. Оттук нататък ще очакваме предложенията между първо и второ четене, най-отговорно ще ги остойностим, след което се надявам да имаме разумен разговор в бюджетна комисия, където тези предложения да бъдат оценени и, по възможностите на бюджета и на хазната, част от тях да бъдат приети, заяви финансовият министър.

Четете още

Избор на редактора