Радев сезира съда за промените в Конституцията

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за промените в основния закон, които бяха приети от Парламента на 20 декември. Държавният глава оспорва поправките, които променят начина на съставяне на служебно правителство.

Радев атакува възможността българи с двойно гражданство да бъдат избирани за депутати и министри, както и начина на прекратяване на работата на Народно събрание с изтекъл мандат.

Президентът счита, че част от измененията освен, че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса между основните органи и взаимния контрол между тях като засягат пряко формата на държавно управление и са от изключителната компетентност на Велико Народно събрание.

Румен Радев счита за противоконституционни разпоредбите, даващи право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри, възможността със закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководства на държавни органи, реда за назначаване на служебно правителство, както и разпоредбите, които уреждат пълномощията на Народното събрание.

По отношение на промените в съдебната власт, се оспорва новия ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, който позволява това да става и без издаването на президентски указ.

Четете още

Избор на редактора