Ръст на износа ни за ЕС с 36.9% отчете НСИ

С 36,9% се е увеличил износът на български стоки в ЕС за периода януари – март 2022 г. спрямо същия на 2021 г. и  възлиза на 14 203.8 млн. лв. По данни на Националният статистически институт (НСИ), външнотърговското салдо на България с ЕС за периода, е с положителна стойност от 361,8 млн. лв. като най-голям е обемът на търговия ни с Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания.

Най-голям ръст за периода, е отбелязан при износа на стоки от България за ЕС, в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (286.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (119.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (22.4%).

Четете още

Избор на редактора