Сурва, сурва, весела година!

Новата 2024-а дойде. Най-характерният български обичай, свързан с началото на годината, се нарича сурвакане. Ритуалът е пожелание за здраве и благоденствие.

Сурвакането е традиционен български обичай, който се изпълнява в първия ден от новата година – Васильовден. Изпълнява се със сурвачка, която се прави от дрянова клонка или друго плодно дръвче.

Обичаят се състои в обредното обхождане на определена територия (махала, квартал, най-често цялото селище) от група сурвакари – деца на възраст 4 – 12 години или ергени. Тези сурвакари обикалят от къща на къща, влизайки в домовете, където сурвакат членовете от семейството, добитъка, някъде хамбарите, оборите и т. н., произнасяйки благопожелания за здраве и плодородие.

Сурвакането започва от най-възрастния- децата сурвакари потупват със сурвачката по гърба с отмерени равномерни удари и изричат сурвакарска благословия:

Сурва, сурва

весела година!

Едър клас на нива,

голям грозд на лоза,

жълт мамул на леса,

пълна къща с коприна,

червена ябълка в градина,

живо-здраво до година,

до година, до амина!

След това домакините ги даряват с пари, плодове, орехи, сушени плодове и малки подаръци.

След приключване на сурвакането, сурвачките се оставят на място, където не могат да бъдат достигнати от човешка ръка – хвърлят се на високо дърво, на покрив, в река и т. н.

Когато приключат със сурвакането, ергените си устройват угощение със събраните продукти, като нерядко ги продават и си устройват веселба със спечелените пари.

Четете още

Избор на редактора