Върховният съд връща „Таки Маки“ на Капитан Андреево

Заради юридически пропуски в заповеди и писмо, издадени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Върховният административен съд връща скандалната „Евролаб 2011“ на граничния пункт Капитан Андреево.

Опитът на държавата да елиминира частната лаборатория за контрол на храни, станал известен като случая „Таки Маки“, доведе до падане на правителството на Кирил Петков след вот на недоверие в парламента.

Появи се и скандален запис на разговор, в който бившият директор на БАБХ Пламен Моллов предлага папка „с документи“ на сегашния шеф Христо Даскалов и го уверява, че на Капитан Андреево няма Таки Маки. Настоящият ръководител твърди, че в папката е имало пари. Случаят бе предаден на ГДБОП.

През 2012 г. монополът върху фитосанитарния контрол на границата е предоставен с 10-годишен договор за наем на помещения на частната фирма „Евролаб 2011“. Собственик на фирмата е Васил Димитров, но проверка на сайта BIRD откри връзки на дружеството с издирвания от Интерпол в миналото за участие в организирана престъпност Христофорос Аманатидис-Таки и политическа партия ГЕРБ, която управляваше България до 2021 година.

Днес Върховният административен съд се произнесе по три жалби на частната лаборатория, с което на практика връща „Евролаб 2011“ на граничния пункт като оператор за товарене и разтоварване, но не и като лаборатория.

Първата жалба е срещу заповед на изпълнителния директор на БАБХ Христо Даскалов от 17 май 2022 г. С нея той разпорежда всички проби, считано от 20 май, да се изпращат в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ. Според върховните съдии обаче с документа не е отменена заповед на министъра на земеделието и храните от 2012 г., с която „Евролаб 2011“ е определена за лаборатория, в която се извършва официален контрол за остатъчни вещества от пестициди в плодовете и зеленчуците, които влизат в страната през Капитан Андреево. Също така БАБХ не са предприели действия за заличаване на частниците от списъка на лабораториите, извършващи проби, по предвидения от закона ред.

С новата заповед ЦЛХИК не е определена за единствена и изключителна лаборатория. Това е станало с писмо на Даскалов (обжалвано от частната лаборатория) от 18 май до началник отдел „Граничен инспекционен пункт – Капитан Андреево“ в Дирекция „Граничен контрол“ при Централното управление на БАБХ.

По третата жалба на частната фирма Върховният административен съд е решил да потвърди разпореждане на Хасковския административен съд и нарежда незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на „Евролаб 2011“ да извършват товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите си на оператор.

В становище до Хасковския административен съд изп.-директор на БАБХ незаконосъобразно твърди, че товаро-разтоварната дейност е част от официалния контрол. Заради това той включва нова такса от 400 лева в ценоразписа на БАБХ за товарене и разтоварване. Съгласно регламента обаче БАБХ няма право да извършва тези дейности. Операторът, под чиито контрол са стоките след влизането им в България е задължен да осигури достъп до стоките и животните, които ще се изследват. Различно е положението със самото вземане на пробите, което е задължението на държавния контрол (в този смисъл е определение 6535 от 30 юни 2022 г. по адм. дело №6003 от 2022 г).

 

Четете още

Избор на редактора