Съдът отхвърли жалбата за достъпа до изходния код на машините за гласуване

Тричленен състав на Върховния административен отхвърли жалбата на Коалиция „Демократична България – Обединение“ против решението на ЦИК за удостоверяването на изходния код на машините за гласуване.

Докладчик по делото беше съдия Лозан Панов, който е подкрепил в особено мнение жалбата на коалицията, но останалите двама съдии са на мнение, че решението на ЦИК е законосъобразно и не противоречи на Изборния кодекс. Съдия Панов беше кандидат за президент, подкрепен от „Демократична България“ на предходните избори.

В жалбата си Коалиция „Демократична България – Обединение“ настояваше достъпът до изходния код на машините да бъде осигурен още в рамките на процеса по удостоверяване, извършен от Министерството на електронното управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация. В случая обаче такова удостоверяване е било извършено още преди миналите избори – с решение от 09.07.2021 г. В същото време няма законова забрана ЦИК да използва предходното удостоверяване.

С оглед повишаване на нивото на сигурност на така удостоверената версия на софтуера, ЦИК ще извърши нов Trusted build (доверено изграждане), с използване на удостоверения вече изходен код и чрез UEFI ключове, притежавани единствено от ЦИК. Процедурата за това ще е публична и ще се излъчва в реално време в интернет и с участието на лицата, описани в чл. 213а, ал. 3 Изборния кодекс. Това са представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, както и на представител на БАН, с предоставяне на тези лица на достъп до изходния код на софтуера за ТУМГ. Осигурената публичност на така предвидената процедура несъмнено не засяга права на жалбоподателя, още повече, че с атакуваната част от решението му е предоставена възможност за участие в нея с предоставен достъп до  достоверения изходен код.

Четете още

Избор на редактора