Съдът: Съветският паметник е нарязан законно

Върховният административен съд обезсили разпореждането на Административен съд София-град, с което е наредено да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Областна администрация на Област-София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на Паметника на Съветската армия.

ВАС оставя без разглеждане искането на „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров-в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани на Република България, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури. Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като Сдружение „Изправи се.БГ“ и физическите лица нямат правен интерес от обжалването.

ВАС обявява, че производството по адм. дело № 11891/2023 г. по описа на Административен съд София-град трябва да бъде прекратено.

Четете още

Избор на редактора