10.7 C
София
понеделник, 26 септември, 2022

Учителите настояват за промяна в програмите на 3 предмета

Учителите искат промяна в програмите по математика, география и икономика. Според тях това са предметите с най-много теми и понятия, предложени за отпадане или преместване, става ясно от анкетата на Министерството на образованието и науката (МОН) за оценка на учебните програми. Всички педагози в страната бяха поканени да се включат в електронното допитване, отзоваха се над 18 000, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

Преобладава мнението, че програмите са добре структурирани и работещи, но са необходими повече часове за упражнения. Най-сериозно предизвикателство за учителите са новите моменти в учебните програми, като например въвеждането на елементи от областта на статистиката, вероятностите, финансовата грамотност, които изискват повече усилия и нови подходи в преподаването, сочат още резулатите от проведената анкета.

Предложенията за оптимизиране на учебното съдържание в началните класове са сравнително малко. Част от учителите смятат, че изучаването на личности и събития от българската история трябва да приключи до Освобождението. Иска се също да отпаднат теми като „Построяване на разклонен алгоритъм по дадено задание“ по компютърно моделиране, „Метрум“ и „Тонови трайности“ по музика, както и отделни понятия по човек и общество. Прецизиране на обема от термини се предлага за учебния предмет физическо възпитание и спорт, където акцент трябва да бъде практиката. Според учителите е излишно малките деца да учат например какво е „темп“, „команда“, „противодействие“, „притегляне“, „ориентир“, „отсечка“, „престрояване“, „гръбен кроул“.

В прогимназиален етап предложенията са свързани най-вече с промени по математика, география и икономика, биология и здравно образование и компютърно моделиране. Общата нагласа е в тези класове да се изучават само информационни технологии, без да се въвеждат умения за програмиране и моделиране, или да се обособят два отделни учебни предмета информационни технологии и компютърно моделиране. Предлага се да отпаднат отделни теми, например „Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език“. По география и икономика има искания в прогимназията темата „Балкански полуостров“ да се изучава като част от темата „Европа“, а по математика – „Елементи от вероятност и статистика“ да се премести в по-горен клас.

Според част от учителите по география и икономика в прогимназията не е необходимо да се изисква умението за ориентиране с компас. Някои от тях смятат, че изчисляването на средната гъстота на населението, на действителните разстояния с помощта на числения мащаб, определянето на географски координати по глобус и по карта трябва да се учат, след като учениците са усвоили съответните математически действия в VI клас. Преподаватели по биология и здравно образование са на мнение, че от учениците между V и VII клас не е необходимо да се очаква да описват и илюстрират с примери биоразнообразието и основните категории защитени природни обекти в България.

В първи гимназиален етап предложенията за отпадане на теми и на очаквани резултати от учебните програми са най-често по математика, информатика, география и икономика, биология и здравно образование. По математика това са: „Еднаквости в равнината“ (осева симетрия, ротация, централна симетрия, транслация), „Ирационални уравнения с два квадратни радикала“ и др. Иска се „Елементи от стереометрията” да се изучават в по-горен етап.

 

 

spot_img

Още по темата

spot_img

Последни новини