Цената на природния газ за май е 54,70 лева/MWh

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец май в размер на 54,70 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената е с около 7 % по-ниска от цената на природния газ през м. април, която беше в размер на 58,84 лв./MWh.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщават от пресслужбата на КЕВР.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД днес, 1-ви май, актуални данни, формиращи цената на природния газ за петия месец на годината.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка.

В ценовия микс за месец май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан, като тези количества покриват 76,56 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от „Булгаргаз“ количества след проведен търг на Газов Хъб „Балкан“ на 30 април 2024 г.

Четете още

Избор на редактора