Ясни са правилата за избор на конституционни съдии

Народното събрание в срок до 11 януари 2024 г. следва да излъчи своите кандидати за членове на Конституционния съд. Това решиха депутатите с приетата редакционна поправка в проекта на решение за определяне на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдии в конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Редакционната поправка бе направена в зала от Никола Минчев от Продължаваме pромяната – Демократична България (ПП-ДБ) и бе гласувана със 127 гласа „за“, 47 – „против“ и  двама „въздържал се“. Проектът на решение бе гласуван със 133 гласа „за“, 51 – „против“ и един въздържал се. Проектът на решение подкрепиха 58 депутати от ГЕРБ-СДС, 48 от ПП-ДБ, 26 от ДПС. „Против“ гласуваха 32-ма от „Възраждане“, един депутат от ПП-ДБ, 12 от „БСП за България“ и шестима от „Има такъв народ“. С „въздържал се“ гласува един народен представител от ПП-ДБ.

Според приетите правила за избор Комисията по конституционни въпроси провежда изслушване на допуснатите кандидати на открито заседание, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. В това изслушване народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, както и средствата за масово осведомяване.

След изслушването Комисията по конституционни въпроси представя на Народното събрание доклад. При разискванията в пленарна зала кандидатурата на всеки от кандидатите се представя от  народен представител. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, като се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Ако няколко кандидати са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избрани са двамата. кандидати, получили най-много гласове.

Ако никой от кандидатите за съответните длъжности не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избори, се посочва в процедурни правила.

Не бяха приети серия от редакционни поправки, предлагани от народния представител Петър Петров от „Възраждане“, съобщава БТА.

Четете още

Избор на редактора