18.5 C
София
събота, 1 октомври, 2022

Матурите: 35,32 точки е средният успех по математика, 53,63 точки по български

Средният успех по български език и литература е съизмерим с този през миналата година – 53,63 точки от максимум 100 през 2022 г. спрямо 53,83 през 2021 г., сочат данните. Резултатите от матурите за VII клас по български език и математика бяха публикувани от министерството на образованието днес, петък.

Близо 70% от седмокласниците разбират това, което четат. Почти 60% от тях
разчитат също внушенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се затрудняват да извличат информация от схематично представени данни – в таблица или диаграма, а не в свързан текст.

Очаквано, седмокласниците се справят по-добре със задачите с избираем отговор. Над 80% от учениците нямат проблем с откриването на синоним на дадена дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 70% от тях обаче не успяват да определят дадено изречение по състав.

При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена
и преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти
ученик е получил максималния и около максималния брой точки на задачата,
свързвана с поправяне на грешки в текст.

Преразказът на спорния като художественост разказ „Талисманът“ не е затруднил особено седмокласниците. Те показват умения за изграждат текст, макар че невинаги предават съдържанието подробно. Все още има ученици, които се затрудняват при прилагането на правилата на книжовния език. Наблюдават се проблеми и с графичното оформяне на текста.

Тазгодишните резултати по математика бележат спад за първи път от 2019 г.
насам. Средният резултат е 35,32 точки при максимум 100, спрямо 37,94 точки
през миналата година. Вероятно една от причините за това е фактът, че този
випуск ученици беше обучаван най-дълго от разстояние – през втория срок на V клас, целия VI клас и частично в VII клас, смятат от образователното министрество. Това личи от по-слабия резултат при задачите, свързани с математически умения, които се очаква да се придобият в VI клас – например задачата за намиране на страна на триъгълник, като се използва Питагоровата тройка числа.

Седмокласниците успешно се справят със задачи за пресмятане на числов рационален израз, тъждествено преобразуване на изрази, решаване на линейно уравнение. Почти 2/3 от учениците могат да пресмятат класическа вероятност, а повече от половината не срещат затруднения да извличат информация от текст и да моделират с израз. Близо 40% от децата обаче са се затруднили да извлекат информация от диаграма и да намерят ъгли чрез използване на линейно уравнение.

Най-висок среден брой точки и по двата предмета отново са получени в София-град, Варна и Смолян. Най-нисък е средният резултат в Сливен, Видин и Силистра, като тази година към тях се присъединява и Монтана.

Максималният брой от 100 точки и по двата предмета са постигнали трима
ученици – толкова, колкото и през предходната година. В сравнение с 2020-2021 г. обаче е намалял броят на децата, които имат 0 точки и по двата предмета. Сега те са 33, а преди година са били 44.

Седмокласниците с максимален брой точки по български език и литература са
9, а по математика – 284.

Нито една точка не са успели да получат 214 ученици по български език и литература и 240 – по математика.

spot_img

Още по темата

spot_img

Последни новини