100 хиляди пъстърви годишно ще отглеждат във Фотиново

Един стар и изоставен рибарник се превръща в търсено място за отдих и туризъм. До 100 хил. пъстърви годишно ще се отглеждат във възстановения рибарник в родопското село Фотиново. Това става чрез проект реализиран по стратегията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” от Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.), съобщи Иван Джинев, председател на Сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Пещера.

„Щастливи сме, че успяхме да реализираме идеята на Сдружението и членовете му, да превърнем този изоставен и неработещ рибарник в място за отдих и туризъм. Децата и младите хора в региона вече имат възможност да се запознаят на място с методите за отглеждане на риба, рибовъдството и ползите от консумацията на риба“, обясни за медията ни Джинев. Според него новата туристическа атракция ще допринесе и за развитието на местния туризъм, като се превърне в интересна дестинация  за посетителите на града и региона.

„Сдружението ни няма да спре дотук, а  ще доразвие и надгради проекта, като за в бъдеще имаме намерение да отглежда по-големи количества зарибителен материал и да го разселва в природата. Зарибителният материал се доставя в стопанството в периода април-май като личинки, а през късна есен се извършва зарибяване с еднолетки“, информира председателят на Сдружението. И допълни, че по този начин те се грижа за богатството на водните ресурси в района.

„Само през миналата година във възстановения рибарник са отгледани около 20 000 малки пъстърви, които са пуснати в реките около Девин, Доспат и Батак“, каза Иван Джинев. Толкова малки балканки, около 10-12 грама, са пуснати в реките и през 2022, като амбицията ни е броят им да се увеличава.

Проектът „Развитие на туристически атракции в Община Батак чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“ е на стойност 140 824 лв. Инвестицията е реализирана изцяло със средства по Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Със средствата е извършен цялостен ремонт за възстановяване на пъстървовото стопанство – на 4 бетонови басейна, на малка прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството, на склад за фураж, на дървен заслон с барбекю и на ограда и мост с настилка за осигуряване на достъпа до атракциона.

В рибарския район на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” водните площи са общо 4792 ха или 3.12% от цялата територия. Районът се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи условия за развитие на аквакултури и извършване на любителски риболов. Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по Натура 2000. Това налага прилагането на специални мерки и внимателно използване на потенциала, който тези зони предоставят.

Още по темата

РЕКЛАМАspot_img
РЕКЛАМАspot_img

Избор на редактора