15 дни отсъствия за учебна година, 5 – наведнъж

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в рамките на една учебна година с писмено заявление от родител до класния ръководител. Това реши правителството, като промени наредбата за приобщаващо образование.

Ученик може да отсъства по семейни причини до 5 дни наведнъж.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, уточнява БНР.

Четете още

Избор на редактора