Кабинетът оставя 1,56 млрд. лева излишък в бюджета

1,56 млрд. лв. излишък се очаква в държавната хазна към края на юли по консолидираната фискална програма (КФП). Прогнозата е на Министерството на финансите, цитирана от БНР.

На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи. Положително влияние върху ръста на приходите оказва и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 456 млн. лв., изчислена за периода януари – май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, посочват от финансовото министерство.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 33,776 млрд. лв., а разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) са в размер на 32,215 млрд. лева.

Междувременно, към края на юни 2022 г., за когато са и окончателните официални данни за състоянието на фиска, излишъкът в държавната хазна е 1,1796 млрд. лв., като данъчните постъпления и осигурителните вноски, които са основният приходоизточник в хазната, отбелязват ръст от 15,5%, или с 2,9923 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година.

Във фискалния резерв към края на юни 2022 г. има 9,5 млрд. лв, посочва Министерството на финансите.

Четете още

Избор на редактора