2030: Половината ток по къщите ще е от ВЕИ

Възобновяемите източници (ВЕИ) да произвеждат до 40% от електроенергията на Съюза до 2030 година, реши Съветът на ЕС днес. В по-краткосрочен план държавите членки залагат до 32% електроенергия от ВЕИ, като всяка страна трябва да заложи своя принос в националния си план. Минимум 49 % на сто от енергията в сградите трябва да е от възобновяеми източници.

Единните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата на Съюза ще бъдат актуализирани през 2023 г. и 2024 г. Страните членки се споразумяха и за ограничаване с 36% на крайното и с 39% на първичното потребление на енергия до 2030 г.

Четете още

Избор на редактора