63,35 лв. за мегаватчас е цената на газа за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 63,35 лв. за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В сравнение с август, когато цената беше 59,67 лв. за мегаватчас, увеличението е с 6 на сто, като то се дължи на повишението на борсовия индекс на газа „месец напред“ (TTF фючърсите на нидерландския газов хъб), който през септември е по-висок с 19% спрямо август. Индексът TTF, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ, през последните седмици достигна над 44 евро/MWh и независимо, че през последните дни на август той спадна към 35 евро за мегаватчас, ценовите изменения пряко се отразиха върху утвърдената от КЕВР цена.

Според регулатора общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от КЕВР.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за септември към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

„Булгаргаз“ е сключил за септември два договора за доставка на втечнен природен газ (LNG) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ за септември са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за септември. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август включително.

На проведеното открито заседание „Булгаргаз“ ЕАД увери, че дружеството е успяло да сведе до минимум увеличението на борсовия индекс и той влияе само частично върху регулираната цена за септември.

„Важен фактор за енергийната сигурност на Европа през зимния сезон са предприетите мерки за осигуряване на потреблението – газовите хранилища на континента са запълнени средно над 92%, а хранилището в Чирен – над 93%“, заяви  председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Четете още

Избор на редактора