БАКБ на Бориславова купи Токуда банк

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ) съобщи, че във вторник, 16 април, е постигнала споразумение за придобиване на акциите на „Токуда банк“ от техния собственик, регистрираното в Япония дружество Токушукай Инк. (Tokushukai Incorporated).

БАКБ е закупила 6,796,250 безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94% от капитала на „Токуда банк“ АД.

Сделката е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения/разрешения от компетентните органи, отбелязва БАКБ.

Мажоритарен собственик на БАКБ е частното инвестиционно дружество „Сиесайеф“ АД, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум“. Главен изпълнителен директор и председател на СД на дружеството е Цветелина Бориславова, която е и председател на Надзорния съвет на БАКБ, пише в справка на интернет страницата на банката.

Четете още

Избор на редактора