Без конкуренция! АПИ „подарила“ 118 млн. лв. за толсистемата

118 милиона лева са били изхарчени незаконно от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за толсистемата. Това показа проверка на Сметната палата.

Според одитната институция пътното ведомство е избрало процедура „договаряне без предварително обявление“, за да изхарчи крупната сума. Видно от одитния доклад става дума за фирмата „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪН” ДЗЗД, която по договор от 16.01.2018 г. е избрана да проектира и изгражда тол системата у нас.

Предметът на поръчката е „Проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка за взаимодействието между програмните и апаратните ресурси и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

От Сметната палата са констатирали, че избраната процедура изключва на практика конкуренцията при избор на фирма в разрез с възможностите. Според АПИ поръчката е възложена чрез договаряне, защото друга компания освен избраната не може да я изпълни. Това обаче не е било съвсем така. В доклада на държавния одитор пише, че „толсистемата е проектирана и създадена като софтуер с отворен код и на възложителя АПИ са предадени изходният програмен код и техническата документация“. Така на практика всяка фирма с подобен опит може да изпълни поръчката, а не само една.

Освен неправилната процедура има и второ нарушение при изчисляване на стойността на поръчката, казват от Сметната палата.

„Не може да бъде установен с достатъчна степен на сигурност и начинът на изчисляване на прогнозната стойност – близо 118 млн. лв., и определянето на прогнозните единични цени и количества дейности“, пишат одиторите.

Припомняме, че регистрираното във Виена „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪН” ДЗЗД спечели търга за изграждане и въвеждане на тол системата у нас като консорциум, в които влизаха подразделения на австрийската компания в Полша, Италия и Испания. 

Одитният доклад е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.

Четете още

Избор на редактора