Властта с нов план за временна закрила на бежанците

Напълно обновен и много детайлен нов оперативен план за временна закрила бе внесен от вицепремиера в оставка Калина Константинова за гласуване на заседанието на Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на правителството.

„Още в първите дни на управлението ни бяхме поставени в ситуация, в която България започна да посреща невиждана по мащаб бежанска вълна – посочи в мотивите си за съставянето на плана Константинова. – За съжаление, установихме, че съществуващият план отпреди години е неприложим. Заедно с екипа на Оперативната координационна група на практика изградихме един изцяло нов свят, за да се справим с толкова тежка ситуация, в която имаше всички предпоставки за тежка хуманитарна криза. В новия план за временна закрила са разписани всички успешни практики, процеси и стандарти, които разработи нашият екип през последните пет месеца. Целта на този документ е да послужи на всички институции, които ще поемат отговорността оттук насетне за хората с временна закрила“.

В Плана се предвижда за кризисна ситуация да се приема, „когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница“. Разписан е и ясен списък на заложените функции и задачи, условията и реда за ресурсно осигуряване на престоя в страната на чужденци, потърсили и получили временна закрила.

Планът разгръща различни варианти, при които определяща е степента на предвидимост и управляемост на кризата. Като най-важна стъпка в създаването на Плана се смята включването на всички отговорни местни, централни и международни институции и ясното разпределение на техните задачи и ангажименти. Предвижда се активна роля да има новосъздаденият Съвет за развитие на гражданското общество чрез създаване на координационни механизми за включване на неправителствени организации в процесите за подпомагане и интегриране на потърсилите и получилите временна закрила.

На основата на редица добри практики, които щабът създаде и изпълни през последните 5 месеца, са разписани и точни инструкции и задачи на българските институции.

На Министерството на вътрешните работи е поверена ролята за разгръщане и организиране на изграждането на пунктове за първоначален прием (ППП), съгласно приложение №5, в зоните на гранично-пропускателните пунктове, граничната зона или в места по преценка на щаба.

На Министерство на туризма се поверява задачата да разработва и администрира хуманитарните програми и при необходимост да настанява бежанци с временна закрила във ведомствени и други почивни бази и хотели.

Новият план за временна закрила препоръчва при подобни кризи да бъде създаван Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява взаимодействието с представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския Червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.

Четете още

Избор на редактора