ЕК цака БНБ за инфлацията. Чакаме 12.5% в края на годината

Инфлацията в края на 2022 г. в България ще достигне 12,5%, се казва в съобщение на Европейската комисия от днес. Причината е в по-високите цени на енергоносителите и храните и косвеното влияние на повишените енергийни цени за фирмите върху цялостното поскъпване на живота. Хармонизирина индекс на потребителските цени. Изчисленията са по методиката на ЕК на база хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Междувременно Българската народна банка (БНБ) също публикува своите 3-месечни макроикономически прогнози, съгласно които инфлацията у нас ще достигне 14.7% в края на 2022 г. За това основно допринасят цените на енергийните продукти, завишените разходи за труд, ускореното поскъпване на промишлените стоки в нашите основни партньори.

БНБ обаче е по-оптимистична от ЕК за следващата година, когато предвижда инфлацията да падне до 3.8% в края на периода, за разлика от ЕК, която предвижда поскъпването на живота у нас да спадне до 6.8%.

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта, пише още в съобщението на ЕК.

ЕК завиши прогнозата си за очаквания ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за България на 2.8% за 2022 г. при очаквани през пролетта с 0.7 пункта по-малко. В публикуваните днес междинни икономически прогнози ръстът за 2023 г. обаче е занижен до 2.3% (0.8 пункта разлика). Според прогнозите на БНБ се очаква растеж на брутния вътрешен продукт от 1.9% за тази и 1.7% за 2023 г.

Завишената прогноза отразява по-доброто развитие през първото тримесечие на 2022 г. Нестабилната външна среда и по-трудните условия за отпускане на кредит, съчетани със слабия реален ръст на доходите са причина за намалението през следващата година. Значителното увеличение на заплатите през 2022 г. ще доведе до по-нататъшно увеличение на цените, особено в неборсовите стоки. За следващата година се очакват по-умерено увеличение на доходите и по-слаб ръст на потреблението.

Предвижда се, че икономиката на ЕС ще нарасне с 2,7 % през 2022 г. и 1,5 % през 2023 г. В еврозоната растежът се очаква да бъде 2,6 % през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 1,4 %. През 2022 г. средната годишна инфлация се очаква да достигне исторически върхови стойности от 7,6 % в еврозоната и 8,3 % в ЕС, преди да се понижи през 2023 г. съответно до 4,0 % и 4,6 %.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

Предвижда се инфлацията по методиката на ЕК (ХИПЦ) да падне до 3.8% в края на периода. Анализаторите от БНБ обаче предупреждават, че е възможно показателите да се влошат при промяна в допусканите в прогнозата цени на енергийните продукти, повишаване на администрираните цени у нас, както и от несигурността в доставките и в политическата обстановка в България.

Четете още

Избор на редактора