Съдът спря демонтажа на съветския паметник

Административният съд София-град спря демонтажа на Паметника на съветската армия. Поводът са липсата на на административен акт, както и договори, от които да стане ясно какво ще се случи с махнатите фигури.

Междувременно и последната част от високите фигури от Паметника на съветската армия бе демонтирана днес.

Така краката на последния войник също бяха отрязани, свалени с кран и позиционирани до останалите части от телата.

Процесът по демонтиране на Паметника започна на 12 декември, като провокира протести на мястото от политически формации, сред които БСП и „Възраждане“.

Предстои фигурите да бъдат пренесени в държавен имот, който се намира на територията на София. Заявката е те да бъдат реставрирани.

Какво ще се случи обаче след решението съда.

Ето и пълния текст на съобщението на АССГ:

По искане на ПП Възраждане Административен съд София град разпореди да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент „Паметник на Съветската армия“, извършващи се в Княжеската градина в гр. София, които не се извършват в изпълнение на представен административен акт или на закона.

Като мотиви съдът посочва, че не е представен административен акт, нито договори, от които да става ясно, какво следва да стане с фигурите след демонтажа, къде следва да се откарат, как трябва да се съхраняват, ще се предприеме ли  реставрацията на паметника, каква част от отпуснатите средства ще се отделят за демонтажа, каква част за съхранение и охрана и каква – реставрацията и последващото монтиране на вещта, кои длъжностни лица следва да упражняват контрол по изпълнение демонтажа и реставрацията на паметника.

Представените доказателства не установяват действията да се основават на закона или на административен акт, нито да целят запазване и защита на вещта – частна държавна собственост. Не установяват и че е налице акт на управление на такава.

Разпореждането подлежи на обжалване от областния управител на гр. София в тридневен срок от издаването му.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията.

Съдът отхвърли искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия“ за конституирането му като заинтересована страна по делото.

По искане на сдружение „Изправи се БГ“ Административен съд София град разпореди да бъдат безусловно прекратени действията извършвани от длъжностни лица от Областна администрация на област – София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на „Паметника на Съветската армия.

Според съда фактическите действия по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на „Паметника на Съветската армия“ не се основават на административен акт или на закон и се явяват неоснователни по смисъла на чл. 250, ал. 1 от АПК.

Съдът остави без уважение искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на съветската армия“, представлявано от Кубер Сапарев, за конституирането му като заинтересова страна по делото.

Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от издаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.

Четете още

Избор на редактора